Anlæg af 4 broer. 2 stk. jernbanebærende broer over motorvej og 2 stk. vejbærende broer over motorvej, samt anlæg og flytning af jernbanespor.

Omfattende jordarbejder incl. omlægning og styring af trafik i byggeperioden. Etablering af midlertidige vejanlæg, samt anlæg af vejanlæg.

Etablering af 2 banebroer med eksisterende bane i drift. Broer bygges ved siden af banen.

Arbejdet omfatter etablering af spor over ny broinkl banedæmninger og tilkobling til gammelt spor.

Banedæmninger og flyttede spor ca. 2000lbm.

Alle jernbanesikkerheds- og tekniske ydelser inklusive. Desuden 2 vejbroer inkl. belægninger og rækværker. Samtlige broer inkl. store og omfattende jord-, vej-, kloak- og byggepladsarbejder.

Hovedmængder:

Armering hertil: 295 tons
Form: 4.100m2
Spændarmering: 1900m
Beton: 2.400m3

Udført år:​ 2015 - 2017​
Entrepriseform: Totalentreprise
​Entreprise sum: DKK 55,3 mil​l.
​Bygherre: Vejdirektoratet