Projektet omfatter betonrenovering af de eksist. betonfacader på Sygehus Sønderjylland i Sønderborg.

Arbejdet har primært bestået i betonreparationer af afskalninger på facaden på tårn 10 og 20, som følge af for lidt dæklag på armeringen i facadeelementet.

Udfordringen består i, at få den nye reparation til at ligne den eksist. facade, som er et betonelement med en overflade af frilagte calcinerede flintesten i hvid mørtel.

Derudover er der udført renovering af en støttemur med en speciel geometri i facaden.

Arbejdet er udført i efteråret-vinteren 2019-2020.

Arbejdet omfatter:

  • Betonreparationer på betonfacader og støttemure

Entreprise: Fagentreprise