Projektet omfatter etablering af ny bro ført over eksisterende jernbane i drift, samt nyt underført stisystem. Arbejdet er foregået i begrænset råderum grundet højspændingskabler. Alle jernbanesikkerheds- og tekniske ydelser har været inkluderet i arbejdet med etablering af bro over jernbanespor og udgravning til fundament nær jernbanespor. Projektet har indeholdt store og omfattende jordarbejder, samt vej- og stianlæg. Projektet omfatter desuden:

  • Rydning og etablering af byggeplads
  • Stilladsarbejder
  • Fugtisolering og autoværn
  • Formarbejde, armering og insitu-støbning af fundamenter, søjler og brodæk
  • 1.050 m² form
  • 70 tons armering
  • 365 m spændarmering
  • 460 m³ beton

Entreprise: Hovedentreprise