På dette projekt forelå der et ønske fra bygherre om at få etableret en ny sti-bro på den allerede eksisterende bro Hertug Hans Siels bro.
Til projektet skulle der fremstilles og monteres en gangbro i stål, samt bærebjælker og konsoller til at bære gangbroen.

Projektet omfatter:

  • Jord- og anlægsarbejde, herunder rydning og fældning af træer m.m.
  • Afvandingsarbejde, herunder indførsel af brønde og dræn m.m.
  • Stålarbejde, herunder fremstilling og montering af gangbro, bærebjælker og konsoller.
  • Brolægningsarbejde, herunder levering og sætning af granitkantsten, betonfliser, chaussesten, samt taktil belægning
  • Betonarbejde, herunder støbning af betonfundament, betonplint og betonkonsol
  • Betonreperationer
  • Asfaltarbejde

Entreprise: Hovedentreprise