Entreprise: Totalentreprise

Projektet omfatter udvidelse og renovering af eksisterende børnehus med vuggestue, børnehave, fællesrum, personalefaciliteter og stort produktionskøkken. De eksisterende bygninger har været i drift under hele byggeprocessen, hvor der også blev etableret nye forbindelsesgange til den nye bygning. Sideløbende med at det nye byggeri blev taget i brug af både børn, forældre og personale, blev det eksisterende børnehus renoveret. Bygherre og slutbrugere blev tidligt i processen inddraget i indretning af udvendige og indvendige faciliteter med fokus på løbende at skabe det bedste resultat for alle parter.