Projektet omfatter etablering af hjemområder for mellemtrin og overbygningen og en række faglokaler som naturfag, musik, 500 m² multihal samt personalefaciliteter.
Udgangspunktet for ud- og ombygning af skolen er at skabe en naturlig sammenhængskraft mellem den eksisterende skole og den nye skoleudbygning.
Byggeprocessen er håndteret sideløbende med at skolens faciliteter har været i drift.
Der er håndteret sammenkædning af eksisterende og nye områder for logistik såvel som brandsikkerhed og teknisk drift. Idriftsætningen er varetaget i samarbejde med bygherre og i særdeleshed i samarbejde med bygherrens driftsorganisation.
Der er udført performancetest med anvendelse af værktøjer efter Bygningsstyrelsens koncept.

Entreprise: Totalentreprise