Injicering af beton dæmning til drikkevands forsyning. Beton var revnet og skadet efter knap 60 år i drift. Opgaven er udført med undervands boring og injicering, samtidig med injicering af alt, der kunne klares med tørre føder. Produkt er fra Kluge. Opgaven lykkedes så vandspejl blev hævet 52 cm.