Projektet omfatter 32 boliger opført i 2 etager med lodrette lejlighedsskel – i alt 3670 m2 nybyggeri inkl. byggemodning. Boligerne er udført som rækkehuse med 3-6 boliger i hver klynger med egen indkørsel med carport og redskabsskur med privat terrasse.
Facader opført i rustikke mursten med indbyggede lette facader.
De allerede udførte og afleverede boliger er beboet under den videre byggeproces, hvilket forudsætter fokus på alle involverede interessenter og øget fleksibilitet i den løbende udførelse af det resterende byggeri.

Entrepriseform: Totalentreprise

Periode: November 2019 – august 2020