Projektet bestod af fremstilling og montering af stålophæng for kompositelementer med sideløbende montering af kompositelementer. Inkl. fremstilling og montering af vindkryds i stålwire.
Kompositelementerne limes fast i stålprofil med speciallim og afsluttes med fuge. Monteringen heraf foregår fra flytbar specialfremstillet ”stilladsvogn” tilpasset broens konstruktion
Herudover fremstilles og monteres der en stålkonstruktion over klappille samt klapfag. På klappille samt klapfag monteres specielle knæ til bæring af ristedæk.
Ramning af stålpæle med spidskote ned til 15 meter, samt fremstilling af bæreåg til betonramper og herefter montering af præfabrikerede ramper. Disse afsluttes med acodrain render ved betonramper og videreføres med asfaltsti ned til eksisterende vej.

Projektet omfatter:

  • Jord- og anlægsarbejde, herunder rydning og reetablering af arealer i begge ender for enden af stibroen.
  • Betonarbejde, herunder etablering af betondæk langs nordlig og sydlig landfæste, samt betondæk ved klapille.
  • Stålarbejde, herunder etablering af ståldæk, stålkonstruktioner for stibro, gangbro under dæk m.m..
  • Belægningsarbejde i form af kunststofbelægning på glasfiberdæk

Entreprise: Fagentreprise