Projektet omfatter:

  • Jord- og anlægsarbejde, herunder råjordsarbejde, udtagning af jordprøver samt analyse heraf m.m.
  • Betonreparationer
  • Overfladebehandlingsarbejde, herunder swumning af facader, fløje og brystningsvægge
  • Brobelægningsarbejde, herunder asfaltarbejde
  • Brolægningsarbejde, herunder sætning af granitkantsten, samt lægning af natursten.
  • Støbning af profileringsbeton
  • Zinkafdækning af fjernvarmerør

Entreprise: Hovedentreprise