I stueplan indrettes der lager og på 1. sal administration samt ny bygning til frostlager.

Bygningerne er opført som traditionelt industribyggeri med stribefundamenter og bundplade. Vægge og dæk i præfabrikeret betonelementer med læsserampe.

Ommen A/S har for totalentreprenøren AJCON A/S udført en fagentreprise med udførelse af fundamenter og rampe.

Projektet indeholder bl.a.

  • 360 lbm stribefundament
  • Div. punktfundamenter
  • 3600 m² terrændæk
  • 440 m² læsserampe

Entreprise: Totalentreprise