Projektet omfatter opførelse af 4 nye udstillingssale til Ordrupgaard (Museum) i forlængelse af den i 2005 senest opførte udvidelse tegnet af den irakisk-britiske arkitekt Zaha Hadid. Anlægget er udført som en overvejende underjordisk konstruktion, hvor det fra arkitekten Snöhettas side har været vigtigt, at videreføre den karakteristiske sorte beton ind i det nye projekt.

Ordrupgård er opført i 1918 som herskabsvilla med tilhørende lokaler til brug for kunst. Bygningen er en perle, som lyser flot op i landskabet med omkringliggende velbevaret gammel skov.

I stedet for at udvide med traditionelle bygninger, som kræver meget plads i højden, har man i stedet valgt at bygge, hvor meget af bygningen bliver skjult under terræn, som kræver materialer som er hårdfør og kan modstå jordtryk fra omgivelserne.

Det er her vi fra Ommen A/S kommer ind i billedet. Vi har tradition for igennem mange år at udføre alle mulige in-situ støbte betonkonstruktioner, når udførelsen og håndværket skal være bedst.

På Ordrupgård har vi fået mulighed for at kunne bidrage med næste alt inden for betonens forunderlige verden, med insitu støbning af stribefundamenter, punktfundamenter, terrændæk, vægge, dæk i farvet beton, samt elementmontage af præfabrikeret dæk.

Projektet indeholder bl.a.:

  • 2.500 m³ in-situ støbte betonfundamenter, -terrændæk og -vægge
  • 180 t. armeringsstål
  • 900 m² huldækselementer
  • 3.000 m² membranarbejde

Entreprise: Totalentreprise