Overformynderiet er en af Danmarks mest ikoniske bevaringsværdige bygninger.

​Ommen & Møller A/S har gennem mere end de sidste 3 år forestået en meget omfattende facade og tagrenovering på bygningen. Bygherren er Bygningsstyrelsen og sagen har været vor til dato længst varende. Der var oprindeligt afsat 5 år til renoveringen – så det er gået stærkt.

​Frits Schlegels Overformynderi ved Holmens Kanal er et moderne by-palads med et alvorligt ærinde og autoritært udtryk. Schegel var ambitiøs og innovativ og pressede sine konstruktører til at levere det ypperste – og nogle gange også for langt.

​Blandt de mange, mange aktiviteter vi har udført kan nævnes:

  • Udskiftning af 3000 meter beton søjler er en radikal kur.
  • Restaureringen af facaden består blandt andet i at pille hver af de 4 meter høje søjler ned og erstatte dem.
  • Det løber i alt op i 3 kilometer stål og fiberbeton søjler à 180 kg.

​Formålet har blandt andet været at fremhæve Schlegels klare linjer i facaden og lade den grønlandske marmor tale for sig selv. Det er med andre ord en radikal kur, der griber igennem hele byggefysikken. Husets udtryk bliver restaureret tilbage til den oprindelige stripped classicism, mens bygningsmassen er domineret af nye byggeteknologier.

​Udskiftning af knapt 500 vindues og glaspartier. Sandblæsning, metallisering og maling af 250 meter smedejeensrækværker. Udskiftning af store mængder kobber. PCB sanering, betonrenovering af facade og tagterrasser. Om isolering af tage og tagterrasser. Installering af nye udvendige panser markiser og solafskærmning, malerbehandling af udvendige betonoverflader, samt meget mere.

Udviklet nyt betonbaseret isoleringsmateriale i Schlegels ånd.

​Overformynderiet repræsenterer et nyt restaureringsemne, nemlig vores nyere bygningshistorie, der er præget af en lyst til at eksperimentere. Det har ført til konstruktivt spændende – men ofte komplicerede bygninger, der ikke alene kan håndteres med et moderne materialekatalog og metoder, men vil kræve, at der udvikles nye metoder, der kan sikre bygningerne en fremtid både miljømæssig, bygge- og isolerings teknik.

​For at løse nogle af de samme problemer, som Schlegels konstruktører kæmpede med dengang, har det været nødvendigt at udtænke en helt ny måde at isolere på. Der er til projektet udviklet et helt nyt betonbaseret isoleringsmateriale, hvor der er tilsat opskummet glas. Det betyder at de hulrum i huset, der tidligere har skabt kondensproblemer, nu bliver udfyldt med en glaskuglearmering, der bryder kulde broen mellem inde og ude og derved undgår man kondens inde i konstruktionerne og efterfølgende korrosion og andre skader. Anvendelse af denne special beton fordre store krav til den udførende entreprenørs færdigheder.

​Projektet omfatter bl.a. mange, komplekse og forskelligartede in situ støbninger med meget høje krav til finish, holdbarhed og funktionalitet. Ommen og Møller A/S, har været hovedentreprenør på opgaven og har foreståret en stor del af produktionen som egenproduktion. Trods store udfordringer og høje krav, er opgaven gennemført uproblematisk, på et håndværksmæssigt meget højt niveau og med et usædvanligt engagement.

Udført år:​ 2014 - 2017​
Entrepriseform: Storentreprise​​
​Entreprise SUM: DKK 97,7 mil​l.​
Bygherre: Bygningsstyrelsen