Projektet omhandler etableringen af en ny hovedpolitistation i Torshavn, Færøerne. For Bygningsstyrelsen foretages der en gennemgribende nedbrydning, samt om- og tilbygning af en tidligere bankbygning. Renoveringen omfatter en gennemgribende skimmelsanering og komplet udskiftning af samtlige tekniske installationer. Bygningen udvides med en 2. etage samt et tilknyttet parkerings område i 2 plan. Det samlede etageareal består af ca. 3.200 m² fordelt på kælder, stue, 1. sal og 2. sal – parkeringsområdet består af ca. 1.000 m² parkering. Hele opgaven er udført med stort fokus på aktive og passive sikringstiltag. Bygningen understøtter en moderne politistation med alle tilhørende funktioner til beredskab, detention, afhøring, administration, mødefaciliteter, kantine og servicecenter for borgere. Der stilles høje krav til et godt indeklima, et lavt energiforbrug, samt et højt sikkerhedsniveau. Bygningen fremstår i en enkel form med træbeklædning og tagpap, så den moderne bygning matcher
traditionel færøsk byggeskik.

Entreprise: Hovedentreprise