Projektet omfatter renovering af havnekaj ved Borneovej, Aarhus Havn med Aarhus Havn som bygherre.

Ommen har i foråret/sommeren 2020 udført betonarbejdet i en underentreprise for hovedentreprenøren Ivan Jakobsen A/S

Ommen har renoveret 300 meter af den 100 år gamle havnekaj på Århus havn.

Arbejdet er udført for at gøre havnen tidssvarende til nutidens havnetrafik, derfor også støbning af nye pullertfundamenter til fortøjning af de store fragtskibe.

Projektet var særlig udfordrende, da de nederste 50 cm af kanten skulle støbes under vand. Derfor blev bundforskalling samt armering under vandlinjen bygget af dykkere.

Projektet omfatter:

  • Betonarbejder, herunder forberedende afrensningsarbejder, stillads- og formarbejder, armeringsarbejder, udstøbningsarbejde og undervandsarbejde

Entreprise: Underentreprise