Entreprisen omfatter i overordnede træk følgende arbejder:

 • Nedbryde eksisterende banket i indløbskanal til primærtanke
 • Hulskæring i vægge
 • Højtryksspuling af overflader i indløbskanal og primærtanke
 • Fjerne eksisterende af kædekasse, stålplader og udløbsrør i primærtanke
 • Betonrenovering af indløbskanal og primærtanke
 • Malerbehandling af overflader i indløbskanal og primærtanke
 • Nyt slidlag i primærtanke
 • Højtryksspuling og betonrenovering af overflader i slamtykner
 • alerbehandling af overflader i slamtykner
 • Ny kanal-forbindelse mellem sparrebassin og mellempumpestation (OPTION)
 • Betonrenovering og malerbehandling af ingeniørgang ved primærtank
 • Fjerne eksisterende maskinfundamenter i ingeniørgang