Projektet bestod af omfattende renovering af bassinkanter, vægge, bunde og promenadedæk. Opførelse af ny teknik kælder, herunder grundvandssænkning.
Projektet indeholder pladsstøbt beton konstruktioner, el, VVS, ventilation samt kloak, afvanding og terrænarbejder.
Efterfølgende er ombygning af omklædningsrum kommet til. Vandbehandlingen ligger i en separat entreprise men koordineres med storentreprisen.

Projektet omfatter:

  • Nedbrydningsarbejde
  • Murerarbejde
  • Tømrerarbejde
  • Malerarbejde
  • Beklædningsarbejde, herunder flisearbejde
  • Jord- og anlægsarbejde
  • Betonarbejde
  •  Stålarbejde
  • Installationsarbejde

Entreprise: Storentreprise