Entreprise: Hovedentreprise

Renovering af eksisterende indløbskanal, afrensning af slamtykner på eksisterende overflader ved waterjetting og ny sprøjtebeton. Vanskelige adgangsforhold, da arbejdsbredden er begrænset til under en meter.