Projektet bestod af fremstilling, overfladebehandling og montering af stål for skibsstødssikring på underside af bro.
Hertil ”udhuling” af beton i strømpiller for senere montage af stålkonsoller, som omstøbes efter montage af stål under bro.
Alt arbejde inkl. stålmontage foregik over vandet og ved hjælp af specialfremstillede platforme i broender, som blev brugt til af- og pålæsning af materialer/komponenter, samt omfattende interimskonstruktioner til håndtering af stål ud under broen, bl.a. med løftehejs/kran som var monteret på kranskinner under bro.
Midt på strømpiller blev granitblokke demonteret og transporteret ind på land ved hjælp af løftehejset og beton blev skåret i blokke og transporteret ind på samme måde.
Støbningen blev udført i 2 etaper med en pumpe placeret på Limfjordsbroen og med rør/slanger ført ud over siden og ned til strømpiller. Projektet indeholdt en bred berøring til andre interessenter – herunder søfart og trafik

Projektet omfatter:

  • Betonarbejde, herunder nedbrydning af beton i strømpiller, samt støbning af søjler.
  • Stålarbejde, herunder montering af ankre.
  • Overfladebehandling af skibsstødsforstærkningen og den eksisterende konstruktion.

Entreprise: Fagentreprise