Projektet omfatter udskiftning af brodæk på bro nr. 3368 Højen Kirkevej i Højen, herunder nedrivning af eksist. brodæk, forhøjelse af eksist. vederlag samt efterfølgende senere montering af nye præfab. brodækselementer.

Arbejdet er udført i december 2019 under en 3 ugers totalspærring af Højen Kirkevej.
Af hensyn til årstiden og en stram tidsplan er fugtisoleringen udført med en type Va smørmembran.

Projektet omfatter:

  • Trafikafmærkning
  • Ledningshåndtering
  • Jord- og anlægsarbejde, herunder nedrivning af eksist. Brodæk
  • Betonarbejde, herunder forhøjelse og betonreparationer af eksist. granit vederlag
  • Betonelementarbejde, herunder produktion og montering af præfab brodækselementer i 2 dele
  • Fugtisoleringsarbejde, type Va (smørmembran)
  • Brobelægningsarbejde
  • Broautoværnsarbejde

Entreprise: Hovedentreprise